Kurator

Jag heter Maria Karlsson och arbetar som Kurator på Björklinge skola.
Jag nås på e-post maria.karlsson2@uppsala.se
Ni kan även nå mig mobil: 072-574 3315.
Jag kan sitta upptagen i samtal eller möten på skoltid, men lyssnar alltid av telefonen samma dag.
Mina arbetstider är måndagar kl. 12.30 – 16.30 och tisdagar 8.00 – 12.00.

15 augusti 2017