Årskurs 3

Välkomna till årskurs 3 på Pärlan!

Vi i årskurs två har ett nära samarbete med samlad skoldag/fritidshemmet.

Eleverna arbetar både teoretiskt och praktiskt inom de gemensamma teman vi har under läsåret.
Vi strävar efter att lära känna alla elever och att alla elever ska känna sig trygga med oss vuxna på skolan.

Pärlans personalrum: 018-727 78 99

________________________________________

3A 

Klasslärare: Linda Hammarberg
e-post: Linda.Hammarberg@uppsala.se 

_____________________________________________

3B

Klasslärare: Helena Carlsson
e-post: Helena.Carlsson2@uppsala.se

_____________________________________________

3C

Klasslärare: Julia Nyberg & Markus Palm

e-post: Julia.Nyberg2@uppsala.se & Markus.Palm@uppsala.se

____________________________________________

Resurslärare:
Helen Klintefeldt
Hanna Östlund

Resurser/Samlad skoldag/Fritidshemspersonal knutna till årskurs 3:

Kenneth Pless
Ingela Johansson
Karoline Djerf
Lena Andersson

 

 

11 augusti 2017